Prosím, neberte články z let 2008, 2009 a 2010 příliš vážně. Byla jsem malá a blbá;) Děkuji:)
18.5. 2012: Nový design, ještě budu muset vychytat pár much..
29.5. 2012: 3. kapitola!!
24. 6. 2012: Nový design ^^
17. 7. 2012: Autorka si vzpomněla, že novinky už dlouho neaktualizovala - nastavila nový design

BFF - historie

25. června 2012 v 16:22 | Hádej a uhodneš |  Ostatní postavy
Připravte se na článek plný Q..

AhojíčeQ! DostaninQaly jsme nápadíčeQ, že vám něco napísánQujeme o své historii.
ZačinQalo to v prvňounQý třídince. EloisinQa si nemohla najinQat QamarádQy, QterounQé by byly hodné její důvěry, a proto se bavinQala jen se svou sestřišQou, SashenQou. Tehdy tvořinQaly duo Žužo holčičQy. VypadalinQaly upe stejňounce ↓
Ve druhé třídince Q nám do šQoličQy přišlinQala Cristine. DalinQaly jsme se dohromady a říQánQaly jsme si Kamí navždy. NosinQaly jsme stej'nounQé spončičQy ve vlásQách, aby všichni poznalinQali, že jsme QámošQy. TaQé jsme tehdy zaznameninQaly úspěch: BylinQaly jsme vzorem prvňačeQ!
Fotka z druhounQé třídinQy ↓
Ve třetí třídince přišlinQala Q nám do šQoličQy LilynQa, jenže místo s námi se začla bavinQat s InQou. Tehdy jsme se začlinQaly učinQat angličtinQu a začlinQaly si říQánQovat The Best Friends. Zároveň jsme zjistinQaly, jaQ se žije v USA a nějaQou dobinQu jsme nosinQaly jen oblečeníčQo s motivQy AmeriQy a ostatňouncí nám říQánQali, jaQ nám to slušinQá. ElosinQa a SashenQa už nevypadánQují stejňounce.
Ve čtvrťounQé třídince jsme zjistinQaly, že je CooL psát místo k Q a používinQat zdrobnělinQy. EloisinQa tehdy přes protestíQy rodičínQů začla experimentíQovat s vlásQama.
V páťounQé třídince se po nás partišQa opičeQ začala opičinQat! ZničinQaly jsme je! Ty chudinQy radši odešlinQaly na gymplíčeQ a to posloužinQalo jaQo varováníčQo, že s námi si niQdo nesminQá zahrávinQávat! Na šQoličce v přírodínce jsme si našlinQaly první QlučínQy! QažďounQá nám jen mohla závidínQat! Bohužel, bydlinQali moc daleQo a vztah na dálQu nám nevydržínQal :(
V šesťounQé třídince Q nám do šQoličQy přišlínQala MoničQa. Ihned se přidalinQala Q nám do partišQy. ChtělinQaly jsme Q nám do partišQy i LilynQu. NaQonec jsme jí povědinQaly, jaQ jsme CooL, a že InQa je out. Ihned se na ni vyQašlinQala a stalinQala se pátou členQou naší partišQy. MoninQa navrhlinQovala, že bychom se mohly přejmenovinQat na BFF, s čímž jsme všechny souhlasinQaly. SbalinQaly jsme QažďounQá ty nejhezčí chlapešQy, Qteří přišli a uQázinQovaly jsme tím všem, že dostaninQáme vše, co si zamanem. EloisinQa začlinQala používat čočínQy, QterounQé jí barví očičQa na fialovo.
V sedminQé třídičce jsme narazinQaly na QonQurencičQu zvanou The Best Girls. Samozřejmě, že vypuQla válčičQa dívčích partišeQ a ta naše ji vyhrálinQala, protože jsme nejbestovnější! Abychom nebylinQaly z tohoto postu svrženy, začlinQaly jsme sportovínQat a díQy tomu jsme QrásňounQé, štíhlounQé a máme QondičQu jaQo niQdo jiný! A taQy jsme začlinQaly s QaratíčQem, taQže si na nás nemůže hned taQ něQdo dovolinQat!
V osmounQé třídičce chtěla LilynQa osolinQat Ince celounQý šQolňounQý ročíQ. PomáhalinQaly jsme jí s tím, ale ta čůzičQa ne a ne odejínQat! TaQovounQý ošQlivounQý šprtQy a jejich QamarádQy, QterounQé se chovinQají jaQ miminQa, niQdo ve třídince nepotřebuje! A ta čůzinQa ještě jede na šQoličQu v přírodínce a je na poQojíčQu s naší novounQou QonQurencičQou, SeeeeXy Cats! My jim to tam nandávinQáme a ještě si užijeme! Tenhle roQ jsme taQy dostalinQaly magicQounQé schopnůstQy, QterounQé nám s tím pomůžou!
↑ V tomhle oblečeníčQu tam půjdinQáme na disQotéQu!

Co se staninQá v devítce? To nevinQáme!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama